De Zoete Inval, u en AVG/GDPR...GDPR

In het kader van de Europese regelgeving met betrekking op de bescherming van datagevens - General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebben we onze data opgelijst en een GDPR-stappenplan uitgewerkt. Hierdoor - en dit is ook één van de richtlijnen - kunnen we u op eenvoudig verzoek informeren over hoe wij met gegevens omspringen. En plaatsen we hier het model van onze algemene informatieclausule.


Hier gaan we:


Uw persoonsgegevens worden door "De Zoete Inval" verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.


Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen met een mailbericht aan Zoete.Inval.Bevel. Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens van en aan de juiste persoon koppelen.


Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot "De Zoete Inval" best via mail: Zoete.Inval.Bevel.


Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, dan kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be - Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).


Wenst u nog meer te weten over GDPR? Beginners Guide GDPR.


Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op onze WebSite op de pagina ../GDPR.